Christian var medlem i Norsk Radiohandleres Landsforbund  (NRL).

                                                   Der fikk han (annenhver måned?) medlemsbladet du kan se ved å
                                                   klikke på  tegningen nede på denne siden. Klikk om nødvendig på
                                                   firkanten oppe i høyre hjørne for å utnytte mest mulig av skjermen.
                                                   Bladet du får se er fra november-desember 1949.

                                                   Bruk deretter de røde pilene for å bla deg gjennom bladet..
                                                   En måte å gjøre dét på er ved å trykke nederst på hjørnene i bladet,
                                                   eller de røde pilene...
                                                   Det er artig å se hva som var aktuellt den gang.
                                                   For eksempel en 'Radiogramofon med høyttalende hustelefon' for
                                                   en pris som var på kr. 1.479,- ................ i 1949!!!!

 

                                                                   elecoven.gif


                                                                 ..etterpå lukker du bladet/siden ved å trykke krysset i øvre skjermkant.