Album 1 Christian Waatviks bilder (glassplater)


Album 1 Christian Waatviks bilder (glassplater)

Forrige 1 2 3 4 5 6 Neste
CWglas025.jpg  Hovedhusene i Våtvik<br>Hans Angel Pareli Andreassen Våtvik kjøpte gården i 1906 av Nils Johannesen, som hadde kjøpt bruket av<br>Nelson Brodtkorb i 1878. Gården var i eie i 1838.<br>Hans V. kom fra Fugløy og ble gift med Anne Petrine Krøger Stene fra Reipå. De fikk fem barn.
Våtvik gnr. 54 bnr1..
CWglas026.jpg Trelastlageret i Våtvika.  på 1920 tallet.
Trelastlager.
CWglas028.jpg (repro)   Bilde fra Christian Waatviks konfirmasjon på Meløy, 1919.<br><br>
Konfirmasjon på Meløy ca. 1919.
CWglas030.jpg  Johanna og (Ludvik?) Pettersen, Sandå.
Familiebilde.
CWglas031.jpg  Ørnes gamle handelssted, med telegrafstasjon og dampskipsekspedisjon. På 1920 tallet.
Ørnes
CWglas032.jpg  Ørnes gamle handelssted, med telegrafstasjon og dampskipsekspedisjon. På 1920 tallet.
Ørnes
CWglas033.jpg  Ørnes gamle handelssted.<br>Gurine budeie og Selma Ellingsen, telefondame.
Gamle Ørnes.
CWglas035.jpg   Erling Engøy, fra Engøya.<br>Bildet er tatt i Våtvik, ca. 1943 - 1944.<br><br><br><br>
Passfoto?
CWglas036.jpg   Odd Olsen og Inge Hansen , Spildra.<br>Bildet er tatt i Våtvik ca. 1943/44..<br><br><br><br>
Passfoto?
CWglas037.jpg      Huset til Ola Berg, Reipå.<br>De hadde post og skipsekspedisjon og telefon sentral.<br>Fruen i huset, Alberta Berg, var jordmor<br><br><br><br><br>.
Post og telegraf
CWglas038.jpg  Cornelia Olea Margrethe Stephensdatter f. 12.06.1851, gift med Christian Marthinus Stene fra Stene, født 1838 i Mære prestegjeld.   Bodde på Øde, der han var lærer, flyttet senere til Bø, Reipå.  Hun ble over 90 år.
Reipå.
CWglas042.jpg    Handelsmannstreff.<br>Styret i Meløy kjøpmannsforening på 1940 årene.<br>Bak fra venstre:1- Christian Waatvik, 2- Edvard Kolvik,  3- Malfred Johansen, Mevik?, 4- Martin Neverdal, 5- Oddvar Neverdal,6- kontorsjef Kåre Oddlaug , Glomfjord, 7- Toralf Brun, Reipå, 8- baker Emil Eriksen, Glomfjord, 9- Ole Bang Steinsvik, Ørnes. 10- ukjent.
Handelsmannstreff.
CWglas043.jpg  Ørnes handelssted sett fra sjøen.
Ørnes.
CWglas44.jpg    Ørnes gamle handelssted. Her vises hovedbygningen tydelig.  ca.1920. Motivet har vært brukt som postkort.
Ørnes.
CWglas047.jpg      Ørnes dampskipskai ca.1920,  Den gamle smia i bakgrunnen til venstre.<br>   <br><br><br>
Ørnes.
CWglas0498.jpg  Ørnes på 1950 tallet (?) Bernhoft - fjøset til venstre og meieriet til høyre.Bak bussen står butikken, som først var eid av Stensvik? (Bernhoft?), senere overtatt av Børre Lamark. Det var også en kafe i samme bygget. På motsatt side var det post og telegraf.<br>
Ørnes.
CWglas049.jpg  Ørnes på 1950 tallet (?)
ØRNES
CWglas050.jpg  På Solstad.   Hans og Bjarne Waatvik på bob-kjelke,  ca. 1944.
Våtvika.
Reidun Hals.