Album 4 Christian Waatviks bilder


Album 4 Christian Waatviks bilder

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Neste
CW2429.jpg   Kaffekos i hagen på Solstad. Gudrun Pedersen, Barvik med sønnen på fanget, , Gunnar og Ingrid Korsnes med Anne Christin på fanget,  Foran bordet står Greta Korsnes.
Unger i Våtvika.
CW2433.jpg   Neverdal ungdom. ca på 1930 tallet. Fra v.: Bjarne Neverdal, Oskar Selstad, Egda Vollbakk, Borghld Krog (Myrvang), Nilma Neverdal (Berglund), Solveig Neverdal (Iversen).
Ungdom fra Neverdal.
CW2435.jpg  Neverdal ungdom. ca på 1930 tallet  Solveig Neverdal.
Ungdom fra Neverdal.
CW2437.jpg   Selstad sett fra Selstadfjellet.
Utsikt.
CW2439.jpg   Magnus Dalheim i hagen på Dahlmo.     Drevja  Ca. 1929.<br>
På Dahlmo.
CW2440.jpg   Ruth og Magnus Dalheim i hagen på Dahlmo.  Drevja Ca. 1929.   (skade på negativet)
På Dahlmo.
CW2441.jpg   Ukjent mann.   Bildet tatt på Solstad.
Ukjent.
CW2444.jpg   Jenny og Arthur Vatne med dåpsbarnet Elsa ?  Bildet tatt utenfor gammelstua i Våtvika.
Barnedåp.
CW2445.jpg   Jenny med dåpsbarnet Elsa ?  Bildet tatt utenfor gammelstua i Våtvika.
Barnedåp.
CW2446b.jpg   Aslaug Våtvik (Blix) og en venninne, utenfor gammelstua i Våtvika.  På 1930 tallet.
To venninner.
CW2447.jpg   Dåpsbarn.  Hans Arne Våtvik og Elsa? Vatne.   Utenfor gammelstua i Våtvika.  1935.
Barnedåp.
CW2449.jpg   " Statsråd Lehmkhul " ved Bodø havn 1928.
"Statsråd Lehmkhul "
CW2450.jpg   Ro-konkurranse på Bodø havn. På 1920 tallet.
Ro-konkurranse.
CW2451.jpg  På Bodø havn på 1920 tallet.  Ukjent (kan det være Levin Marvoll) ?   Skoleskipet &quotStatsråd Lemkuhl" ligger bak.
Bodø havn.
CW2453.jpg  Ukjent brudepar.
Ukjent brudepar.
CW2454.jpg   En jernbjelke til Neverdalsbrua.  Bildet er tatt i Våtviksvingen. Sist på 1920 tallet.
Hesteskyss
CW2455.jpg   En jernbjelke til Neverdalsbrua.  Bildet er tatt i Våtviksvingen. Sist på 1920 tallet.
Hesteskyss
CW2456.jpg  Bryllup i Våtvika 25.januar 1930.  Aslaug Dahlmo og Christian Waatvik, viet i Fore kirke.
Bryllup i Våtvika.
Reidun Hals.