Album 6 Christian Waatviks bilder


Album 6 Christian Waatviks bilder

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Neste
CW3366.jpg    Selskap i Våtvika  en gang på 1960 tallet. Fra.v.. Rolf Berntsen og Kåre Blix, Rud Pedersen, Gerd, Henning og Anna Kolberg, Sonja Berntsen, Håkon Våtvik,  (har ikke navn på barna), med ryggen til: Håkon Karlsen, ukjent, Aslaug Blix og Haldis Våtvik.
Familieselskap.
CW3367.jpg    Selskap i Våtvika  en gang på 1960 tallet. Fra.v.. Rolf Berntsen, Anna og Henning kolberg, Aslaug Blix og Christian Waatvik. (har ikke navn på barnet)
Familieselskap.
CW3366.jpg    Selskap i Våtvika en gang på 1960 tallet. Fra v.. Gerd, Henning og Anna Kolberg, Sonja Berntsen, Håkon Våtvik, Evelyn Våtvik, Haldis Våtvik og Aslaug Blix, Kåre Blix med ryggen til. (har ikke navn på barna)
Familieselskap.
CW3369.jpg   Reipå og Dalen.  Bildet er trolig tatt fra Rhontinden.
Landskap.
CW3370.jpg   Sandå og Åsen med gartneriet nærmest.<br>
Landskap.
CW3371.jpg    Glomfjellene sett fra Glomneset.
Landskap.
CW3372.jpg    Neverdal sett fra Glomneset.
Landskap.
CW3373.jpg    Tåkedis over Glomfjorden.
Landskap.
CW3379.jpg   Utsikt 0ver Selstad, sett fra Levin s hytte i Selstadbergan.
Landskap.
CW3381.jpg  Hos Johanna og Einar Jensen, Neverdal.
Familiebilde.
CW3382.jpg  Aksel Johan Berg Olaussen og kona Tora, Neverdal.
Familiebilde.
CW3383.jpg  Unger i trappa hos Anna og Henning Kolberg i Våtvika.   Øverst fra v.; Jan Helge og Rune Sageflåt, Ann Harriet Karlsen, Lill-Christin Pedersen og Vibeke Karlsen (gift Kristensen)
Unger i Våtvika..
CW3395.jpg      Anna Kolberg. Trolig på 1980 tallet.
Gjester på Utsikten..
CW3397.jpg Ombygging av veien  på 1980 tallet.  Her i Våtviksvingen.
Ombygging av fylkesvei 17.
CW3398.jpg Ombygging av veien  på 1980 tallet. Her i Våtviksvingen.
Ombygging av fylkesvei 17.
CW3400.jpg Ombygging av veien  på 1980 tallet. Her går en salve i Våtviksvingen.
Ombygging av fylkesvei 17.
CW3407.jpg   Forlovelses-selskap?             Helen Twells og Sigurd Gundersen, Asmund og Tordis Olsen, Kristian og Gerd Gjerseth.<br> Bildet tatt hos Gerd og Kristian Gjerseth
Forlovelse?
CW3408.jpg   Familiebilde.  Foran : Aksel Johan Berg Olaussen og kona Tora, bak døtrene: fra v. Arna, Astrid, Olaug og Johanna, Neverdal.<br><br>
Jubileum?
Reidun Hals.