Album 7 Christian Waatviks bilder (papirkopier)


Album 7 Christian Waatviks bilder (papirkopier)

 CWP0001.  Hans Isaksen (far til Julius Dahlmo) gift med Ane Torrisdatter 1873. Fotografert i Våtvik,rundt 1930 ?<br>( Aslaug Waatviks farfar).
Portrett.
CWP0002.jpg   Med klippfisk ombord.           Hilmar Storvik og Håkon Våtvik ombord i Castor.
Klippfisk.
CWP0009.jpg Potetsetting under krigen 1940/45.<br>Bak fra v.: Gunhild Albertsen, Anton (ungkar), Ingrid Waatvik og gamle Jens. Foran: Solveig Pedersen, Haldis Våtvik, Aslaug Waatvik. Foran: Bjarne Waatvik. og Kjell Arne Pedersen.  ( Anton, Jens, Solveig og Kjell Arne var evakuerte fra Finnmark)
Potetsetting.
CWP0012.jpg   På Dahlmo ca. 1942.<br>Bak : Arthur og Ragna Dahlmo, Klara Lund, Ingrid Waatvik, Erna Dalheim; Aslaug Waatvik m/ Bjarne, <br>Anna Rostad, Dahlmo.<br>Ragnar Dahlmo, Odd Dalheim, Hans Waatvik, Aslaug og Peder Dahlmo, Magnus Dahlmo, Roy Rostad, Reidar Dalheim.
Familietreff i Drevja.
CWP0015.jpg   To jenter fra Vollvikrabben, (mora het Hilda)
portrett.
CWP0018,jpg  Tjenere på Ørnes gamle handelssted.<br>F.V.: Gurine - budeie, Selma Ellingsen - telefondame, Hans Jakobsen - altmulig-mann, frk. Hermansen - ferierende, Johanna - butikk og post, Foran : Josefine Skogøy husmor.
Tjenere på ørnes g. handelssted.
Reidun Hals.