Velkommen til min hjemmeside  :)

Oppdatert september 2017.  5.nov.2016 ble mange nye bilder innlagt i albumene 1->6

Hjemmesiden er i hovedsak under utarbeidelse fordi den gir muligheten til å la andre se bilder som pappa tok i perioden 1920-1996.
Jeg ønsker naturligvis å kunne la flest mulig få glede av hans bilder,  å la hans bilder være levende  i fremtiden.

Pappa, Christian Waatvik, ble født i 1904 og døde i 1997.
Foto var en blanding av hobby og forretning. Han startet tidlig med fotografering, og da med glassplatenegativer.
En liten historie fortalt av han selv er om tiden før det kom elektrisitet til bygda: For å kunne forstørre bilder konstruerte og
lagde han sitt eget forstørrelsesapparat hvor han brukte sollyset som lyskilde via et 'periskop' gjennom veggen.

I menyen til venstre kan du klikke på 'Litt om albumene' og lese litt før du fortsetter på selve albumene ved å klikke på
ønsket album, også dét i menyen til venstre.    
Fotosamlingen inneholder mer enn 4000 bilder. Foreløpig er det lagt ut 5 albumer.  


Kvaliteten på bildene(negativene) er av varierende kvalitet, noe som har gitt en god del utfordringer under scanningen.
     Så - ikke glem at ett bilde er bedre enn ikke noe bilde. Jeg tror det er mange som vil finne bilder de setter stor pris på....
Hittil har jeg fått gode tilbakemeldinger.

I samlingen finnes det mange gode, dokumenterende bilder. Bilder som ble tatt på en tid da lysmålere var et ukjent instrument.
I dag er lysmålere og automatikk  så selvfølgelige at folk flest ler dersom man nevner noe annet.
I dag kalles det meste 'smart'.... smart ditt og smart datt..
Tenk om du hadde fått et 100% manuellt kamera i hendene, uten lysmåling/automatikk, og hvor kravet til lys var at det måtte
være 'alminnelig bra dagslys'for å kunne få noe bra bilde, at dine øyne og erfaring var 'lysmåleren'.. :)
Så hadde du gått ut og tatt mange gode bilder, på en dyr film med plass til 8-12 bilder, som måtte tas med heim i mørkerommet
for å fremkalles, hvoretter de kunne brukes til å lage papirbilder....  Eller de måtte sendes til fotolaboratorium. Det var både
dyrt og tidkrevende, vanligvis et par uker.... så kunne man se om noen av bildene var brukbare...
 ....det var en helt annen 'verden' dengang................................................

 
Opplever dere feil eller at siden ikke fungerer som forventet, ta
kontakt vha epost, reid-hal@online.no

Samlingen etter Christian er fin.  Jeg er stolt av samlingen.

 d'bærre lækkert

Et bilde fra pukkingen av hovedveien forbi Våtvik.