Rettelser og oppdateringer.

Det er med stor glede jeg mottar informasjon/rettelser til bildene etter pappa Christian.
Dermed er det mulig å forbedre/oppdatere slik at gleden alle har av bildene bare øker.

Litt om OPPDATERINGER av hjemmesiden, fotoalbumer på biblioteket og databasen med bildene
.
   Når jeg får informasjon/rettelser oppdaterer jeg ganske kjappt databasen/bildene på min egen PC. Dessverre er ikke
rettelsene synlig for andre før jeg får kjørt ut kopier som settes i permer og kan sees i Meløys Bibliotek og her på min hjemmeside.
   Tidsmessig er det dessverre mer tregt når det gjelder rettelser på web-siden.  For å være sikker på at alle rettelser kommer med,
og for å slippe å rette ett og ett bilde, lages alle albumene/bildene på nytt fra bildene/databasen på min PC.
   Dette kan jeg naturligvis ikke få gjort 'over natten', men syns det er riktig å nevne det ettersom det sikkert virker tregt
for dem som gir tilbakemeldinger med info/rettelser uten å se at det rettes opp så fort som jeg selv også ønsker.
   Det er dessverre bare slik - det tar tid...... laang tid..
 
Opplever dere feil eller at siden ikke fungerer som forventet, ta
kontakt vha epost
, reid-hal@online.no


Så litt historie:
    Det store antallet negativer etter Christian var ikke sortert, og manglet for det meste informasjon. Derfor
la jeg negativene i konvolutter som ble nummererte. Dessverre var det umulig å skulle tenke på å sortere på det tidspunktet.
Negativene måtte først scannes/nummereres for i det hele tatt å kunne få se hva som var på negativene, selve motivet....
Sortering må evt gjøres digitalt, en gang i fremtiden..
   Ved hjelp av programmet FotoStation har jeg lagt tekst til ganske mange av bildene, etter beste evne. I tillegg har jeg fått gode
tilbakemeldinger med rettelser/info som har bidratt til å øke gleden av samlingens eksistens.
   At det ville bli både feil og mangler i tekstingen antok jeg som noe ganske selvfølgelig, men tenkte at skulle bildene bli til
glede måtte de bli tilgjengelige/'sebare' for interesserte både i bygda og ellers, så fort som mulig. 
   Så fikk mer informasjon og rettelser komme etter hvert.
Hadde jeg ikke tenkt slik hadde bildene ikke vært tilgjengelige slik de er pr i dag. Da hadde de neppe blitt tilgjengelige..!?!

mvh Reidun