Album 3 Christian Waatviks bilder


Album 3 Christian Waatviks bilder

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Neste
CW1311.jpg  fornavn? Kristiansen i arbeid på Fiskklipp.<br>
Klippfisk.
CW1312.jpg  Klippfisktørkeriet på Ørnes. Folk i arbeid på tørkeriet.
Klippfisk..
CW1313.jpg  Klippfisktørkeriet på Ørnes. Vraking av fisk.?
Klippfisk.
CW1314.jpg  Klippfisktørkeriet på Ørnes. Pakking av fisk.<br>
Klippfisk.
CW1317.jpg    Nils Tidemann fra Torsvik var i mange år arbeidsformann på Fiskklipp.
Klippfisk.
CW1320.jpg     Laste / losearbeid ved Fiskklipp. (Salt-tønner?)  Båten heter &quotMAARNES".
Klippfisk.
CW1324b.jpg   Ørnes klippfisktørkeri.<br>Paller med klippfisk kjøres til tørking.
Klippfisk
CW1325.jpg     Ørnes klippfisktørkeri.    Ferdigpakket klippfisk ? eller ferdigsaltet klar til tørking ?
Klippfisk
CW1326b.jpg   Ørnes klippfisktørkeri.<br>Arbeidsleder Odd Storvik vurderer kvaliteten på fisken.
Klippfisk.
CW1327.jpg  Ørnes klippfisktørkeri. Merking av sekker.
Klippfisk.
CW1328b.jpg  Anita Waatvik med sin nye sykkel. Sist på 1950 tallet.
Nysykkel.
CW1332.jpg  Fra &quotVartuva", levin Marvoll s hytte i Selstadbergan.  Ukjent fiolinspiller og Levin Marvoll trekkspill.
Vartuva.
CW1333b.jpg   Utsikt over. Neverdal sett fra Spilderhesten
Neverdal.
CW1334.jpg   Utsikt fra Spilderhesten mot Neverdal.
Utsikt.
CW1335.jpg   Utsikt over Neverdal og Glomfjellene.
Utsikt fra Spilderhesten.
CW1336.jpg     Spilderdalen og Lysvatnet sett fra Spilderhesten.
Utsikt.
CW1337.jpg  Panorama sett fra Spilderhesten.   Fra Åsen til høyre: Korsnes, Spildra, Ørnes, Mosvoll, forbi Torsvik mot Ripå og Kunna. Till venstre: litt av Mesøy, Engøy, Valøy, Risøy og Texmoona<br>
Panorama.
CW1340..jpg  Utsikt fra Spilderhesten? .    Fra Sandå, Eidbukt, Glomneset, Mesøy, Skjerpa, Meløy,  Lengst ut Bolga, Til v. Vassdalsvik, Åmøya ..<br>
Panorama.
Reidun Hals.