Album 3 Christian Waatviks bilder


Album 3 Christian Waatviks bilder

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Neste
CW1636.jpg  Barvik.  Til h.. Johan Holters hus,   til v. Andreas Johansens hus, Videre husene til Peder Korsnes, Petter ragnvaldsen, Edvard Myhre, <br>
Barvik.
CW1638.jpg Nærmest ; huset til Aksel Bakken, videre husene på Servoll og Våtvika.
Våtvika
CW1639.jpg  Christian Waatvik søker på radioen.
På Solstad.
CW1640.jpg  Berit Hals ca. ett og et halvt år, i hagen på Solstad. Sommeren 1954.
Berit.
CW1643.jpg   .Unni Hals og (tante) Anita Waatvik i hagen på Solstad. Sommeren 1954
Unni og Anita.
CW1645.jpg   Han &quotKrestjan" slapper av med avisa.
PÅ Solstad.
CW1647.jpg   Avlytting av et tilsendt lydbånd.    Fra v..Aslaug og Bjarne Waatvik, Helge, Roald, Aslaug og Kåre Blix, foran : Harriet Våtvik til h.: Reidun og Per Hals.
PÅ Solstad.
CW1648.jpg  Utsikt over Våtvika og Servoll. Glomneset og Glomfjellene lengst bak.
Våtvika.
CW1651.jpg  Tilstelning på Neverdal ungdomshus på 1950/60 tallet    Kjøkken- gjengen.    Fra v. Alf Jensen,Ole Johhansen, Eilif Bakke, Almar Solbakken, Sverre Neverdal , Rasmus Torset,, Selmer Asp.
Neverdal ungdomshus.
CW1652.jpg Underholdning på Neverdal ungdomshus på 1950/60 tallet<br>Publikum morer seg tydeligvis.
Neverdal ungd.hus.
CW1657.jpg  Bjarne og Brenda Waatviks bryllupfest. på Neverdal ungdomshus.<br>
Bryllupsfeiring.
CW1660.jpg   Potetopptaking i Våtvika.  Anita Kristine ett og et halvt år er med på å hjelpe mamma Aslaug og Hans Julius Waatvik å ta opp potet. ca. 1952.<br>
Potetopptaking.
CW1662.jpg   Foto tatt på Ørnes.  Ukjent person.<br>
Ukjent.
CW1666.jpg   Telefonsentralen på Ørnes.   Fra v.: Svanhild Oppsahl Høgmo, den andre ukjent.
Telefondamer.
CW1667.jpg   Inge Johansen, Solberget
Passbilde ?
CW1670.jpg  Fra v..  Ukjent, Gerd Kolberg, Våtvik i speiderdrakt.  Spilderhesten i bakgrunnen.
Venninner.
CW1671.jpg   På Solstad. ca. 1953.   Anita Kristine Waatvik leker utenfor huset.<br>
På Solstad.
CW1677c.jpg    På Solstad.    Berit Hals, Anita Waatvik, Greta Korsnes og Unni Hals tar en pause i leken og spiser litt kjeks. Midt på 1960 tallet.
På Solstad.
Reidun Hals.