Album 3 Christian Waatviks bilder


Album 3 Christian Waatviks bilder

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Neste
CW1589.jpg   Harriet Våtvik Karlsen, Våtvik. <br>
Harriet?
CW1590.jpg   Harriet Våtvik Karlsen, Våtvik. <br>
Harriet?
CW1591.jpg    Dag Helge Gustavsen, Sandå.<br>
Konfirmasjon.
CW1593.jpg    Anita Nilskog, Eidbukt. (?)
Konfirmasjon.
CW1594.jpg  Rita Norum, Sandå. (?)
Konfirmasjon.
CW1595.jpg  Konfirmanter.  Fra v: en ukjent, Anita Nilskog, Rita Norum, Sol Fredheim, Marion Rasmussen, Kirsten Neverdal, Dag Helge Gustavsen.
Konfirmasjon.
CW1599.jpg   Kamillas bryllup. Kamilla og Henry Skjelstad.
Bryllup.
CW1600.jpg   Kamilla og Henry Skjelstad s bryllup.
Bryllup.
CW1605.jpg    Kamilla og Henry Skjelstad s bryllup.
Bryllup.
CW1611.jpg   Greta og Anne-Christin Korsnes, Anita Waatvik i hagen på Solstad.<br>
På Solstad.
CW1612.jpg   Kamilla og Henry Skjelstad med datter.
Familiebilde.
CW1616.jpg  Kamilla og Henry Skjelstad s datter.
Familiebilde.
CW1624.jpg  Anne-Karin Dahlmos konfirmasjon.  fra v.. Per Asle Dahlmo, Unn Laila Johansen Anne-Karin, Aslaug Dahlmo, Aslaug Waatvik og Jan Dahlmo ser på bilder. På Mosvoll hos Aksel og Kristine Dahlmo.
Konfirmasjon.
CW1625.jpg  Anne-Karin Dahlmos konfirmasjon.  Fra v.: Trond Erik Johansen, Gunn Kristensen, Arnt Johansen, Anne-Karin og Unn Laila Johansen, Wenche Wentsel, (søster av hybelboer), Per Asle Dahlmo.  På Mosvoll hos Aksel og Kristine Dahlmo.
Konfirmasjon.
CW1627.jpg  Anne-Karin Dahlmos konfirmasjon. Aksel og Kristine, Aslaug og Peder, alle Dahlmo.  (Aslaug Waatviks brødre).
Konfirmasjon.
CW1628.jpg     Anne-Karin Dahlmos konfirmasjon.<br>Konfirmanten Anne-Karin foran huset på Mosvoll.
Konfirmasjon.
CW1629.jpg  Anne-Karin Dahlmos konfirmasjon. Familien og gjestene samlet utenfor huset på Mosvoll.  bak fra venstre: Magnus Johansen, Arild Bjørn Dahlheim, Aksel, Kristine, Peder Dahlmo, Turid Wentsel (hybelboer) Gunn Kristensen.2. rekke: Aslaug Dahlmo, Aslaug Waatvik, Edith Johansen, 3. rekke:  Anita Waatvik, Eva MargreteJ ohansen, Anne Karin, Unn-Laila Johansen, Wenche Wentsel. Foran: Per Asle Dahlmo, Trond- Erik og Arnt-Kato Johansen..<br>
Konfirmasjon.
CW1633.jpg    Fra Anne-Karin Dahlmos konfirmasjon.<br>.Wenche Wentsel, Bjørg Mentzoni, Anne Karin, Unn-Laila og Eva-Margrete Johansen.  Utenfor huset til Aksel og Kristine Dahlmo.<br>
Konfirmasjon.
Reidun Hals.