Album 3 Christian Waatviks bilder


Album 3 Christian Waatviks bilder

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Neste
CW1020.jpg  Hans Julius Waatvik sammen med hønene i Våtvika.  på 1940 tallet.
Barn og dyr i Våtvika.
CW1022.jpg &quotGrønna" . Båten tilhørte Arthur Vatne.  Fra v.: Ludvik Tostrup, i styrhuset (likner) Arthur Vatne og til høyre kanskje Kåre Åsmyr.
"Grønna"
CW1023.jpg &quotGrønna" .   Båten tilhørte Arthur Vatne. i styrhuset Arthur Vatne?,  foran: Jørgen Åsmyr?
"Grønna"
CW1024.jpg   Flott båt, (ukjent)
Ukjent båt.
CW1025.jpg    Kjeungskjær fyr Ørland kommune, Sør-Trøndelag. Opprettet 1880 - fredet år 2000.
Kjeungskjær fyr.
CW1031.jpg  PÅ Solstad sist på 1940 tallet. Bjarne Dalheim, Magnus Dalheim, Klara Dahlmo Lund,Bjarne Waatvik og Noralv Dalheim.
Gjester på Solstad.
CW1032.jpg  På Solstad sist på 1940 tallet. Bjarne Dalheim, Aslaug Waatvik, Magnus Dalheim, Bjarne Waatvik og Noralv Dalheim.<br>
Gjester på Solstad.
CW1033.jpg   Aslaug Blix (f. Våtvik) med barna Roald, Helge (bak) og Sigbjørn (holder en kattunge). Bjarne Waatvik sitter på berget. Utenfor butikken i Våtvik. Sist på 1940 tallet.
Handletur.
CW1034.jpg    Roald blix ved Våtviksvingen. Sist på 1940 tallet.
Roald Blix.
CW1035.jpg  Gunnar Holter og Harriet Vaatvik (Karlsen) nedenfor sommerfjøset på Solstad.  Begge ca 2-3 år gamle. Ca 1948?
Gunnar Holter og Harriet Vaatvik
CW1037.jpg  Konfirmant på Selstad. Bjørg Stensø mellom sine to søstre?
Konfirmant på Selstad.
CW1040.jpg     Ukjent jente (Stensø?)
På Selstad
CW1044.jpg   Hans Brun og en ukjent. På Fore med kirka i bakgrunnen.
Hans Brun.
CW1045.jpg   (Johan Johnsa)  Johan Christian Berg Johnsen, f.1857 Breivik i Bjærangsfjorden - <br>d.1952 på Selstad.<br>Oppl.: Oddleif Ellingsen.
"Johan Johnsa" ?
CW1046.jpg  Jon? Selstad med familie.
Familiebilde.
CW1048.jpg   Ranveig Lund (f. 07.01.1944) og Bjarne Waatvik (f. 25.05.1941). I Våtvika. Bjarne passer på at hun ikke stikker av.
Ranveig reiseklar i Våtvika
CW1050.jpg     Klara Lund (f. Dahlmo) med datteren   Ranveig på fanget, og Ingrid Waatvik (Korsnes).  På Solstad. ca. 1945.<br>
Besøk på Solstad
CW1060.jpg  Gunhild Magnussen (Tidemann), Servoll, som konfirmant. År 1946.
Konfirmasjon.
Reidun Hals.