Album 2 fra Christian Waatviks bilder


Album 2 fra Christian Waatviks bilder

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Neste
CW0545.jpg repro  Fykan før alle husene ble revet.
Fykan.
CW0553.jpg  Anita Waatvik med hunden Mira
Portrett.
CW0559.jpg  Christian Waatvik utenfor huset på Solstad.
Portrett.
CW0562.jpg  Steinbrudd i Lillehaugen hvor det tas ut stein til Spilderbrua. Fra v.: Adolf Iversen, Elling Asp, Albert Solheim, Hagbart/Henning? Kolberg, Henning Bernhard Zahl Johnsen, ( f. 1898.)  ca. midten av 1920 tallet.<br><br><br>
Steinbrudd i Spildra.
CW0563.jpg   Spildra Sanitetsforening (gammelsaniteten) fotografert inne på 'Ellingsen-kafeen' på Ørnes<br>.Sittende fra v.: Mildred Holdal, Olga Gåsvær, Klara Kolberg, Anna Johansen, Petra Hartviksen, Helmine Svendsgård, Ellen Mosvold, Marie Olsen, Alvilde Fagerli, Marie Johnsen, Hanna Nilsen, Hansine Valøy, Hilda Christensen, Kristine Knudsen, Sigrid Valøy.<br>Stående bak: Borghild Hansen, Alma Kilskar, Anne Alvik, Marie Nilsen, Anne Jørgensen, Josefine Engøy, Alvilde Nilsen, Larsine Kolberg, Johanna Håkonsen, Eline Pukstad.
Gammelsaniteten.
CW0564.jpg Bak fra v.: Hans Brun,? Reipå, Anna Våtvik, Martha? eller Halfrid? Olsen, Sørfjorden, foran.: Astrid Fugløy, Aslaug Våtvik, Eli Brun, Reipå.   Bildet tatt på veien i Våtvika.<br>
Ungdom på 1920 tallet.
CW0565.jpg   Martha eller ? Halfrid Olsen, Sørfjorden.<br>Bildet tatt på veien i Våtvika.
Undom fra 1920 tallet.
CW0566.jpg    Foran stabburet i Våtvika.  fra venstre:<br>Anna Våtvik (Kolberg), Håkon Våtvik og Aslaug (Dahlmo).<br>Waatvik.<br>
Ungdom i Våtvika.
CW0567.jpg  Utsikt fra Mesøya. I forgrunnen litt av Mesøya og Engøya, videre mot Mosvoll og Ørnes.
Landskap.
CW568.jpg    Utsikt fra Mesøya. I forgrunnen Hopen på Mesøya, videre litt av Spildra , Korsnes, Våtvik, Barvik, litt av Eidbut, Sandå og Neverdal.
Landskap.
CW0569.jpg   Hans Julius og Bjarne Waatvik  i hagen på Solstad  ca.1942-43.
Unger i Våtvika
CW0570.jpg   Fra v. Aslaug Waatvik, Reidun Waatvik med &quotPrins", Eilif Bakke med niesen Anne Ragna Karlsen og Ingrid Waatvik. ca. 1946.
I hagen på Solstad.
CW0571.jpg  Fra v. Hans J. Waatvik, Jan Dahlmo, Magnus Johansen med datteren Unn Laila og Bjarne Waatvik .
Besøk i Våtvika.
CW0572.jpg   Hunden Prins og Anne Ragna Karlsen, Neverdal. ca. 1946.
Gode venner.
CW0574.jpg   Haldis og Håkon Våtvik med døtrene Anlaug og dåpsbarnet Grete.  1937.
Barnedåp.
CW0575.jpg  Haldis og Håkon Våtvik s døtre.   Anlaug med lillesøster Grete. ca 1937.
Barnedåp.
CW0576.jpg   Håkon og Haldis (Vatne) Våtvik med barna Anlaug og Grete (i dåpskjole), ved siden står fadderne Arne og Anne (Vatne) Kvarsnes.  ca 1937.
Barnedåp.
CW0577.jpg  Drevja.   fra v. Ragna Dahlmo,  Edel Dalheim og Ruth og Harry Henriksen.
Fire generasjoner på Dahlmo, Drevja.
Reidun Hals.