Album 2 fra Christian Waatviks bilder


Album 2 fra Christian Waatviks bilder

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Neste
CW0762.jpg    Ingrid og Reidun fotografert i hagen i Våtvika 1932.
Unger i Våtvika.
CW0727.jpg  Fra venstre med flagget:Ingrid, Hans Arne og Reidun Waatvik på Solstad 1937.
Unger i Våtvika.
CW0728.jpg   Fra v: Ingrid Waatvik, Jorun Pedersen, Borvik og Gunhild Albertsen, Servold.  Ca. 1942.
Venninner.
CW0729.jpg    Reidun og Bjarne Waatvik  Ca: 1942.
Storesøster og lillebror.
CW0731.jpg      Fra v: Reidun Waatvik og Jorun Pedersen (Andersen). <br> 1942.
Venninner.
CW0734.jpg    Aslaug Dahlmo (Waatvik) fotografert sammen med geita på Dahlmo i Drevja ca. 1929.
Dahlmo.
CW0736.jpg      Christian Waatvik, bildet er tatt på Spilderneset i forbindelse med et sykkelløp.   Ca. midt på 1920 tallet.
Sykkelløp.
CW0738.jpg   Magnus Dalheim, fotografert på Dahlmo i Drevja. ca. 1929 - 30.
På Dahlmo.
CW0740.jpg   Hans Arne Waatvik? 1936  - 1937.? eller Bjarne Waatvik, 1943?, utenfor huset på Solstad,
Bjarne 2 år.
CW0741.jpg   På Solstad 1936.   Fra v. Anne Marie ? (gift Ragnvaldsen), Aslaug Waatvik, foran : Reidun, Ingrid og hans Arne.
Solstad.
CW0742.jpg   På Solstad 1936.  Fra v. Anne Marie ? (gift Ragnvaldsen). Reidun, Aslaug, Ingrid og Hans Arne Waatvik.
Solstad.
CW0743.jpg   Solstad ca. 1937. Fra v. Reidun Waatvik , Roy Rostad og Ingrid Waatvik
Solstad.
CW0746.jpg     Ferske gulrøtteer på Solstad, ca. 1938. Ingrid og Reidun Waatvik.<br><br>
Solstad.
CW0747.jpg    Ca. : 1937 utenfor butikken i Våtvika. Fra v. Gunhild Albertsen, Servoll (med sirup i spanna) , Ingrid og Reidun Waatvik, foran: Anlaug Våtvik.
Unger i Våtvika.
CW0748.jpg   Solstad 1942 - 1943 ?   Bjarne Waatvik.
Solstad.
CW0749.jpg    Solstad 1942 /43   Hans Julius og Bjarne Waatvik.
Våtvik.
CW0750.jpg  Utsikt fra Mesøya med Hopen i forgrunnen.
Landskapsbilde
CW0751.jpg   Fra en av turene Christian Waatvik var med på.    (Hamarøy?)
Båttur.
Reidun Hals.