Album 2 fra Christian Waatviks bilder


Album 2 fra Christian Waatviks bilder

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Neste
CW0578.jpg  Dahlmo, Drevja.  Fra v. Ragna Dahlmo, Edel, Bjarne og Noralv Dalheim.  Bildet tatt på Dahlmo.
Dahlmo
CW0579.jpg  Fra venstre: Ranveig Lund, Bjarne Waatvik og Klara Lund. Bildet tatt på Dahlmo, Drevja.
Dahlmo
CW0580.jpg  Drevja.  På Dahlmo ca.1945 . Bak :Kristian Dahlmo, fra v. Julius Dahlmo, Ranveig Lund, Hans Waatvik, Oddbjørn Dahlmo og Bjarne Waatvik.
Dahlmo
CW0583b.jpg  På Dahlmo i Drevja.   Fra v. : Ragna Dahlmo med Oddbjørn Dahlmo på fanget, Odd Dalheim, bakerst Noralv Dalheim og i midten Bjarne Waatvik, Edel Dalheim med Arild på fanget , foran Ranveig Lund.<br>
Dahlmo
CW0585b.jpg   På Dahlmo 19 -- . Julius og Oddbjørn Dahlmo.  Bildet tatt på Dahlmo.
Dahlmo.
CW0586.jpg   På Dahlmo 19 --  Fra v. Bjarne Dalheim, Bjarne Waatvik, Agnes Dahlmo med Viola på fanget og Ranveig Lund.
Dahlmo.
CW0587.jpg   Agnes Dahlmo og Kristian Larem  Bildet er tatt på Dahlmo.
Ny fjøs på Dahlmo.
CW0588.jpg  Bygging av nytt fjøs på Dahlmo. Nr. 3 og 4 fra v. kan være Kristian og Magnus Dahlmo. Bildet er tatt på Dahlmo.
Dahlmo.
CW0598.jpg   Fra v. Bjarne Waatvik, Klara Lund med Åse Bodil, Aslaug Dahlmo med Per Asle, Reidun og Ragnar Dahlmo.  Bildet er tatt i Drevvatnet. Ca. 1950
Barnedåp.
CW0591.jpg    På Dahlmo i Drevja. ca. 1950         Fra v. Oddbjørn Dahlmo, Ranveig og Åse Bodil Lund, Bjarne Waatvik og Julius Dahlmo.
Dahlmo.
CW0592.jpg    Ragna Dahlmo med en av sine flotte hekleputer på fanget og Hjalmar Lund med Åse Bodil på fanget.  Bildet er tatt på Dahlmo, Drevja.  Ca. 1950.
Dahlmo.
CW0593.jpg    Her trilles det støpemasse til grunnmuren, karene er desverre ukjente.  Bildet er tatt på Dahlmo i Drevja.
Fjøsbygging på Dahlmo.
CW0595.jpg  Solstad 1944.  Reidun og Aslaug Waatvik.
Konfirmasjon.
CW0596.jpg  På Dahlmo i Drevja 1942.  Erna og Odd Dalheim.  Bildet er tatt på Dahlmo.
Dahlmo.
CW0597.jpg  På Dahlmo i Drevja.1942,  fra v. Ragna Dahlmo, Herly? (hushjelp) ,Reidun Waatvik (Hals), foran Erna Dalheim.
Dahlmo. Drevja.
CW0598.jpg  Kaninavl i Våtvika under krigen (1940 - 45), katten er nysjerrig.
Katt og kaniner.
CW0599.jpg  Linas Nygård, Sandå.  1941?
Portrett eller passfoto?
CW0600.jpg     På Solstad 1947.   Reidun, Christian og Aslaug Waatvik.
Familie.
Reidun Hals.