Album 2 fra Christian Waatviks bilder


Album 2 fra Christian Waatviks bilder

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Neste
CW0778.jpg   Evelyn Våtvik som speider. Bildet tatt på Solstad.
Speider.
CW0779.jpg  Anita Kristine Waatvik som speider. Bildet tatt på Solstad.
Speider
CW0780.jpg  Speiderjenter.   Randi Arntsen og Gunn Larsen.   Bildet tatt på Solstad.
Speidere.
CW0783.jpg  Oddny Elde og Hans Julius Waatvik.
Brudebilde.
CW0785.jpg  Oddnyog Hans Waatvik ved alteret i Fore kirke.
Brudepar.
CW0786.jpg   Gjerset med utsikt mot Ørnes.
Gjerset
CW0787.  Utsikt med Gjerset foran, videre Ørnes, Spildra og Korsnes. Spilderhesten og Glomfjella i bakgrunnen.
Gjerset
CW0788.jpg  Utsikt med Gjerset foran, videre Ørnes, Spildra og Korsnes. Spilderhesten og Glomfjella i bakgrunnen.
Gjerset
CW0790.jpg  Ørnes sett fra Torsvik-svingen. (veien i &quotBlåbergan" mellom Torsvik og Ørnes) Spilderhesten og Glomfjella i bakgrunnen.
Torsviksvingen
CW0792.jpg  Ørnes sett fra Torsvik-svingen. (veien i &quotBlåbergan" mellom Torsvik og Ørnes)  Spilderhesten og Glomfjella i bakgrunnen.
Torsviksvingen
CW0795b.jpg Utsikt fra Gjerset mot Torsvik, Ørnes, Spildra og .Korsnes, med Spilderhesten, Åsen og Glomfjella i bakgrunnen.
Utsikt.
CW0796.jpg  Utsikt fra Gjerset mot Risøya og videre utover.<br>
Risøya.
CW0797.jpg  Utsikt mot Gjerset, Torsvik, Ørnes, Spilder-<br>neset, Korsnes, med Spilderhesten, Åsen og Glomfjella i bakgrunnen.
Utsikt.
CW0799.jpg    Utsikt motTorsvik, Ørnes, Spilder-neset, Korsnes, med Spilderhesten, Åsen og Glomfjella i bakgrunnen.
Utsikt.
CW0800.jpg  Utsikt fra Gjerset mot Risøya og videre utover.<br>
Risøya.
CW0801.jpg   Utsikt mot Gjerset, Torsvik, Ørnes, Spilderneset, Korsnes, med Spilderhesten, Åsen og Glomfjella i bakgrunnen.
Utsikt.
CW0802.jpg    Sigrid Korsnes, Korsnes  Bildet tatt utenfor butikken i Våtvika.
Passfoto 1941.
CW0803.jpg     Simon Norum, Sandå. Bildet tatt utenfor butikken i Våtvika.
Passfoto 1941.
Reidun Hals.